Dodatkowe 30 miesięcy gwarancji na wybrane urządzenia z linii Professional.

  1.  Dokonaj zakupu produktu objętego promocją w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023. Urządzenia biorące udział w promocji znajdziesz poniżej.
  2.  Zachowaj kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup produktu objętego promocji
  3.  Dokonaj okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez Centralny Warsztat Naprawczy Kärcher lub Autoryzowany Warsztat Naprawczy Kärcher w terminach oraz wedle wytycznych wskazanych w instrukcji obsługi i książce przeglądów urządzenia przez cały okres obowiązywania gwarancji (54 miesiące).


Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 30 (trzydziestu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej, 2-letniej, gwarancji Kärcher. Więcej szczegółów znajdziesz w REGULAMINIE.

Urządzenia objęte promocją:

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 10/20-4 M

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15 M

Szorowarka kompaktowa BR 40/10 C Adv

Zamiatarka KM 70/20 C