Firma BCC Apeks oferuje Państwu wypożyczanie oferowanych przez nas produktów w celu czyszczenia odpowiednich do urządzenia powierzchni. Przy wypożyczaniu urządzeń pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł gotówką (z wyjątkiem parownicy - 200 zł gotówką). Ponadto do odkurzacza należy doliczyć koszt worków, a do szorowarki należy doliczyć koszt detergentu. Do podanych cen doliczamy 23% VAT. Opłata naliczana jest wg stawki za jedną dobę wypożyczenia. Kaucje pobierane są z góry. Urządzenia podlegają zwrotowi w określonym wcześniej terminie. Wypożyczający ma obowiązek używania maszyny zgodnie z przeznaczeniem. W wypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie doliczona zostaje odpłata za każdą następną dobę  na zasadach ogólnych. W wypadku rozwiązania umowy sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym.  Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji, gdyż urządzenie zostanie uznane za sprzedane na rzecz wypożyczającego.  Odbioru urządzenia od wypożyczającego dokonuje się w miejscu wypożyczenia, czyli w BCC Apeks na ul. Bystrzańska 92a w Bielsku-Białej. W przypadku stwierdzenia wad i uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, wypożyczający pokrywa wszelkie koszty naprawy.

Cennik wypożyczenia urządzeń firmy Kärcher :

  • urządzenie wysokociśnieniowe zimnowodne
90 zł netto / doba
  • urządzenie wysokociśnieniowe gorącowodne
110 zł netto / doba
  • odkurzacz przemysłowy sucho/mokro
70 zł netto / doba
  • szorowarka z odsysaniem
170 zł netto / doba
  • odkurzacz piorący
90 zł netto / doba
  • parownica

50 zł /netto  doba

Przystawka do mycia kostki brukowej (FR Classic), czy także dysza rotacyjna, wąż do kanalizacji do wysokociśnieniowego urzadzenia zimnowodnego płatna dodatkowow w kwocie 30 zł netto.

Oferta specjalna!

Jeżeli po wypożyczeniu parownicy zdecydują się Państwo na zakup u nas parownicy marki Kärcher to zwracamy koszty wypożyczenia u nas tego urządzenia.