Firma BCC Apeks oferuje Państwu wypożyczanie oferowanych przez nas produktów w celu czyszczenia odpowiednich do urządzenia powierzchni. Przy wypożyczaniu urządzeń pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł gotówką (z wyjątkiem parownicy - 200 zł gotówką). Ponadto do odkurzacza należy doliczyć koszt worków, a do szorowarki należy doliczyć koszt detergentu. Do podanych cen doliczamy 23% VAT. Opłata naliczana jest wg stawki za jedną dobę wypożyczenia. Kaucje pobierane są z góry. Urządzenia podlegają zwrotowi w określonym wcześniej terminie. Wypożyczający ma obowiązek używania maszyny zgodnie z przeznaczeniem. W wypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie doliczona zostaje odpłata za każdą następną dobę na zasadach ogólnych. W wypadku rozwiązania umowy sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji, gdyż urządzenie zostanie uznane za sprzedane na rzecz wypożyczającego. Odbioru urządzenia od wypożyczającego dokonuje się w miejscu wypożyczenia, czyli w BCC Apeks na ul. Bystrzańska 92a w Bielsku-Białej. W przypadku stwierdzenia wad i uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, wypożyczający pokrywa wszelkie koszty naprawy

Numery do wypożyczalni:

Bielsko: tel.(33) 816 38 40

Tychy: tel.(32) 329 12 30

Żywiec: tel.(33) 861 06 70

Cennik wypożyczenia urządzeń firmy Kärcher:

urządzenie wysokociśnieniowe zimnowodne 100 zł netto / doba
urządzenie wysokociśnieniowe gorącowodne 120 zł netto / doba
odkurzacz przemysłowy sucho/mokro 80 zł netto / doba
szorowarka z odsysaniem 180 zł netto / doba
odkurzacz piorący 100 zł netto / doba
parownica 60 zł netto / doba

Przystawka do mycia kostki brukowej (FR Classic), czy także dysza rotacyjna, wąż do kanalizacji do wysokociśnieniowego urzadzenia zimnowodnego płatna dodatkowow w kwocie 40 zł netto / doba.

Oferta specjalna !

Jeżeli po wypożyczeniu dowolnego sprzętu zdecydują się Państwo na zakup nowego urządzenia będącego jego odpowiednikiem zwracamy koszty wypożyczenia u nas urządzenia.